ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮುಲಾಯಂ!

leave a reply