ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಗೊಂದಲ ಹೇಳುವುದೇನು?

  • ಶಾಸಕರು ಕುಡಿದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿದ್ದೂ ತಪ್ಪು FIR ಹಾಕಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ .

leave a reply