ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ – ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತುಕತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ 19 ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 23,093 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

leave a reply