ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ

ಮನೆ ಮಠ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೊರೆದು , ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ, ದೇಶದೊಳಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಯೋಧರ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೇ.

leave a reply