ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು?

leave a reply