ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪಾಕ್ ಸಮ್ಮತಿ

ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಿಡುಗಡೆ- ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ

leave a reply