ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಜಿನೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ

ಯುದ್ಧಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೆದರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಸತಿ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೈದಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜಿನೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಯೋಧರನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸು ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

leave a reply