ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿತ್ತು: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್

"ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದೇ ದೇಶಭಕ್ತ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದೆ''

leave a reply