ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಟೀಕೆಗೆ ‘ದೇಶದ್ರೋಹ’ದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ತಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿಯನ್ನು, ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಅನುಮಾನಿಸುವುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಾದ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಮೋದಿ ಎಂದರೆ ದೇಶ, ದೇಶವೆಂದರೆ ಮೋದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ’ ಎಂಬ ಅವರ ಭಕ್ತಪಡೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದೆ.

3 Comments

  • ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಬರಹಗಳು
    ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ.

  • ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಟ್ಲರನ ನಡೆಯನ್ನು, ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊಚಿರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಯವಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅವರನ್ನು ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ , ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ತ ಚಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರಿ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾದ್ಯತೆ

leave a reply