ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನಾಯಕನ ಬರುವಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅವಸಾನ ಕಾಣುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಈ ಬರೆಹ. ನಾಡಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಕ್ಷಣದ ಕಣ್ಣೆದುರಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ…ಓದಿ.

leave a reply