ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಧನೂರಿಯ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳು! ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು!

ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ್ವೇಷವನ್ನೂ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಸ್ತಾನದ ಈ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೇ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೂಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

leave a reply