ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್! ಶುರುವಾಯಿತು ಅಸಹ್ಯ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಮರ!

ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನೇ ತಡೆಯಲು ಆಗದ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಖಪುಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ

leave a reply