ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ! ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ!

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಾಧನೆ-ವಿಫಲತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಜನರ ಬಳಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸರೋವರ್ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ

leave a reply