ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ದೇಶ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಮತದಾನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

leave a reply