ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಚರಿತ್ರೆ – ಭಾಗ 6

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ಯುದ್ಧ ಮುಖ್ಯವಾದದು. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ 1971ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೊತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಅದು ನಡೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಸಿ. ಇದನ್ನು ಟ್ರುಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

  • ಸರ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಇದೆ ತರ ನಿಜ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೆವೆ

leave a reply