ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇ.87ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಚಿವಾಲಯದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ದರ ಕಡಿತ ದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 22 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯಾತವಾಗಲಿರುವ ಮೊತ್ತ 800 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ದರ ಕಡಿತದ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನು?

leave a reply