ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹೆಂಡತಿ ಅಮಿ ಮೋದಿ, ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ಮೋದಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಡಿ

 ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಹೋದರ ನೀಶಲ್, ಸಹೋದರಿ ಪೂರ್ವಿ, ಪೂರ್ವಿ ಪತಿ ಮೈನಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿತ್ತು.

leave a reply