ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗರಿಕ ಆಕ್ರೋಶ

50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಗರದ ಮೌರ್ಯ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

leave a reply