ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರೈತರು, ಇದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ತಂತ್ರವಷ್ಟೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ

ಸುಮಾರು 40 ರೈತರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸೇರಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಸಿಲು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

leave a reply