ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ- 2 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.15-20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂತೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಏರುತ್ತದೆ. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

leave a reply