ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಐಟಿ ಸೆಲ್ ನನಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಸರಣಿ ಸುಳ್ಸುದ್ದಿ ವಿತರಕ

ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೇಲಿನಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು NAMO ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಹರಡುತ್ತಿವೆ? ಈ ಡೋಂಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಈ ಪೇಜಿಗೆ ವಿಷಯ ನೀಡುವುದು ಯಾರು? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ.... NAMO ಮುಖವಾಡ ಕಳಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

leave a reply