ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಬಿಜೆಪಿಯ ಟೀಕಾಕಾರ ಧ್ರುವ್ ರಾಥೀ ಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್! 

ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ‘ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಮರ್ಥನೆ. ಆದರೆ ಯಾರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧ್ರುವ್ ರಾಥೀ ಪ್ರಶ್ನೆ

leave a reply