ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಭಾರತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡೇಟಾ ಮುಚ್ಚಿಡಬಲ್ಲದೇ ವಿನಃ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲ: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೌಶಿಕ್ ಬಸು

ಕೌಶಿಕ್ ಬಸು 2012ರಿಂದ 2016ರ ವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. 2009ರಿಂದ 2012ರ ವರೆಗೆ ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.  

leave a reply