ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 184 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ  ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ  ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

leave a reply