ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹುತಾತ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬಿದ್ದ ಮರಗಳಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು!

. “ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಭಗತ್‍ಸಿಂಗ್‍ನ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ನುಡಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ನಂತರವೂ ಆತನ ವಿಚಾರ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

leave a reply