ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಹುತಾತ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ 17 ಸಂಗತಿಗಳು

1931ರ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯುವನೇತಾರ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾದ ಸುಖದೇವ್, ರಾಜಗುರು ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿತು.

leave a reply