ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ GST ಜನರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ನೀಡುವ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವರವಾಗುವ ಬದಲು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ

leave a reply