ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಇಪಿಎಫ್ ಓ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ‘ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ” ಎಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾವಂಚನೆ

17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 76 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ ಓ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಮಹಾಮೋಸ….ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ

leave a reply