ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನಾನು ಚೌಕಿದಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ.

“ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಚೌಕಿದಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೌಕಿದಾರರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೇಮಕಗೊಂಡ ಚೌಕಿದಾರರು ಬಯಸುವುದು ಅದನ್ನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

leave a reply