ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನನ್ನ ನೇರಾನೇರ ಹೋರಾಟ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ: ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಟ್ರೂಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

(PTI Photo)

leave a reply