ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ 10 ಲಕ್ಷದ ಸೂಟು ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ 9 ಲಕ್ಷದ ಜಾಕೆಟ್!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2015 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಯೂಟ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು 15 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಆ ಸ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದಾರ ಬಳಸಿ 'ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಮೋದಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ.

RPT:New Delhi: Combo- File Photo - Prime Minister Narendra Modi wearing a suit with his name woven into it in gold pinstripes. The monogrammed suit which had kicked up a controversy, entered the Guinness World Records as "the most expensive suit sold at auction" for Rs 4.31 crore. PTI Photo (PTI8_20_2016_000208B) *** Local Caption ***

leave a reply