ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ 7% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಂ ರಾಜನ್

2013ರಿಂದ 2016ರ ನಡುವೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಶಾಲ ತಳಹದಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply