ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಎನ್ ಜಿಸಿಯನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಒಎನ್‍ಜಿಸಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಹೊರಿಸಿದೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೋದಿಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

leave a reply