ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಐದು ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ, ಜನವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತ

leave a reply