ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮರುರಚನೆ: ಮಮತಾ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ

100 ದಿನದ ಕೂಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 200 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

leave a reply