ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ನಿಂತ ನೆಲ ಕುಸಿಯತೊಡಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿದೆ: ವೈಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಸಂದರ್ಶನ

  ವೈ ಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾಡಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ  ವೈ ಎಸ್ ವಿ ದತ್ತ ಅವರದು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಥ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

leave a reply