ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

‘ಪುರುಷಾಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ’ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ’ದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು!

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕೇವಲ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಓಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿಟ್ಟತನ, ಅಸರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚತುರತೆಯನ್ನೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿರಿಮನೆ

leave a reply