ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೂರ್ಖ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತದೆ: ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ

. “ಚುನಾವಣೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಜನಬೆಂಬಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply