ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತಂದ ಪಜೀತಿ

ಶಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಮಲ ಗುರುತಿನ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅದರನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು

leave a reply