ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಸಂಸದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ

‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೇ, ಅದನ್ನೂ ಧೈ ರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

leave a reply