ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಿಯ ರಾಹುಲ್ ‘ನ್ಯಾಯ’ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಬರಲಿ ‘ಉಮ್ಮೀದ್’ (ಭರವಸೆ)

ಕನಿಷ್ಟ ಆದಾಯ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗದೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಘವ್ ಬಾಹ್ಲ್‌

leave a reply