ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾಗೆ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ!

leave a reply