ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ!

“ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಮುಖವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಮುಖವೇನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇನು? ಸುಳ್ಳುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಜನರೆದುರು ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂದೂ ಸಹ ಭಗೇಲ್ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply