ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಆಯೋಗದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ!

ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಳುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಲುಸಾಲು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಅಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಲಿವೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬುದೇ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೀಡಲಾಗಲಿವೆ.

leave a reply