ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಕೇರಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗೋಮಾಂಸದ ಭರವಸೆ

“ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ ಹಲಾಲ್ ಗೋಮಾಂಸ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ,’’ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

leave a reply