ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಮೋದಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರುವುದು, ನೀಚತನ: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್

ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ, ಕೆಲವು ದುರುಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲವೇ

leave a reply