ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಭಿಮತ

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಮಾತಾಡಲೀ ಅದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಾತುಗಳಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

leave a reply