ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

BSNL ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಇಳಿಸಿ 54,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವೇ?

leave a reply