ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾದ್ರೋಹ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳೆದ 2014ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದಿದ್ದರು

  • The simplest fact that can clarify a lot on this…. When were these loans issued, and by whom? Can you please publish that?

leave a reply