ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಈ ಸಂಸತ್ತು, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪುರುಷನಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಲು ದಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರದ ಸಿಂಹ ಪಾಲನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರುಷಲೋಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗಿದೆ?..ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಲೇಖಕಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಿಳಿಮಲೆ

2 Comments

  • ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಅಧ್ಬುತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ… ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ……

  • Very true. Women equality is still only theory. Hope to see changes in this election.

leave a reply